Klassificera områden

Vägledning om kartläggning av områden för friluftsliv är en metod i sju steg. I steg fem får ni underlag för prioriteringar i kommunens planering.

Vägledning

Bakgrund