Kartlägga områdestyper

Vägledning om kartläggning av områden för friluftsliv är en metod i sju steg. I steg tre är det dags att kartlägga områdestyper.

Vägledning

Bakgrund