Frågor, svar och tips om metoden

Svar på frågor och tips till kommuner som ska börja kartlägga områden friluftsliv.

Vägledning

Bakgrund