Följa upp och uppdatera

Vägledning om kartläggning av områden för friluftsliv är en metod i sju steg. Steg sju handlar om vikten av att regelbundet följa upp och uppdatera kartläggningen.

Vägledning

Bakgrund