Etablera en arbetsgrupp

Vägledning om kartläggning av områden för friluftsliv är en metod i sju steg. Arbetet inleds med att kommunen etablerar en arbetsgrupp. Det är det första steget av sju i metoden.

Vägledning

Bakgrund