Värdera friluftsområden

Kriterier som du som planerar för friluftsliv i kommunen kan använda. Kriterierna kan hjälpa dig att bedöma hur värdefulla områden är för friluftslivet. De är också till hjälp när du arbetar med friluftsliv ur ett regionalt perspektiv.