Nationell plan för efterbehandling

Bidragen för efterbehandling ska gå dit de gör mest miljönytta. Samtidigt ska åtgärdstakten öka och teknikutveckling ske. Detta är målet med den nationella planen för fördelning av statliga bidrag till efterbehandling av förorenade områden.

Start

Lagstiftning

Bakgrund

Referensbibliotek