Hur har ny praxis påverkat vem som betalar för efterbehandling?

Efter ett antal domar i Miljööverdomstolen 2010 har vi ny praxis i Sverige. Vi på Naturvårdsverket ser att det lett till att fler objekt blir helt eller delvis beroende av statliga bidrag för att kunna åtgärdas. Vi behöver få veta mer och genomför därför en utvärdering av konsekvenserna av den nya tolkningen av lagstiftningen.