BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar

Information om EU-kommissionens förslag till BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar.