Rapportering

Anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall (FFA) ska i miljörapporten lämna uppgifter enligt 4 § punkterna 12 och 14 och bilaga 2a Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2006:9 om miljörapport. Uppgifterna ska lämnas via Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).