Rapportering

Verksamhetsutövarna som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall ska rapportera in uppgifterna i Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).