Bakgrund om vägledningen till föreskrifterna

Vägledning med information om hur miljörapporten ska se ut och vad den ska innehålla. Tillståndspliktiga verksamheter ska lämna miljörapport senast 31 mars för föregående år.