Ändringar till följd av nya EU-förordningen nr 2019/1010

Ny EU-förordning ändrar EG-förordning om rapportering av utsläpp till det Europeiska utsläppsregistret, E-PRTR.