Vägledning om miljörapportering

Vägledning med information om hur miljörapporten ska se ut och vad den ska innehålla. Tillståndspliktiga verksamheter ska lämna miljörapport senast 31 mars, för föregående år.

Start

Lagstiftning

Bakgrund