Miljökvalitetsnorm för omgivningsbuller, riktvärden - Naturvårdsverket

Miljökvalitetsnorm för buller

Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Den gäller även omgivningsbuller från vissa större, utpekade industrigrenar i de största kommunerna.

Sidan senast uppdaterad: 25 september 2017Sidansvarig: Per Andersson