Miljökvalitetsnorm för buller

Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser, tillståndspliktiga hamnar samt vissa större, utpekade industrigrenar i de största kommunerna.

Sidan senast uppdaterad: 21 november 2016Sidansvarig: Per Andersson