Särskilt om buller vid tillsyn av asylboenden

När det gäller akuta korttidsboenden hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens nya vägledning. Naturvårdsverket vägledningar är tillämpliga vid ordinarie boenden.