Frågor och svar om den nya vägledningen om industribuller

Här är svar på några av de frågor och kommentarer som vi fått på Naturvårdsverket om den nya vägledningen och de förändringar som skett i den jämfört med den version som var ute på en remiss.