Mer att läsa om avloppsslam

Steg på vägen mot en hållbar återföring av fosfor Naturvårdsverket fick i februari 2012 i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna för en hållbar återföring av fosfor.