Avloppsslam

Stöd till olika aktörer att förbättra kvaliteten på slammet så att det kan användas på mark där vi odlar och där näringsämnena kommer till nytta.