Avloppsreningsverk och ledningsnät i prövningen

Vägledning vid prövning tillståndsansökan eller en anmälan enligt miljöprövningsförordningen. Även om ledningsnätet inte är tillstånds- eller anmälningspliktigt ska dess miljöpåverkan beaktas i prövningen.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Referensbibliotek

Bakgrund