Så gör du en anmälan

Anmälan av transporter av avfall från Sverige ska göras skriftligt till Naturvårdsverket. Här vägleder vi om de olika stegen för anmälan av transporter. Det är gemensamma regler inom EU för anmälan.

Start

Medlemsländer i EU och OECD

Lagstiftning

Process