Förbehandling av elavfall

Vägledning för tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter om insamling, förbehandling och återvinning av elavfall.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund