E-tjänster för utökat producentansvar

Välkommen till E-tjänster för Utökat Producentansvar (EUPA). Här kan producenter av elutrustning och batterier anmäla sig och lämna uppgifter för den årliga rapporteringen. Det går även att ta ut registerutdrag.