Vem är producent

Definition av producent enligt förordning om producentansvar för förpackningar.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund