Tillståndspliktiga insamlingssystem

Från och med den 1 januari 2021 krävs det tillstånd av Naturvårdsverket för att samla in förpackningsavfall. Nu finns en tidplan för när vägledning om producentansvar för förpackningar kommer att finnas.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund