Producentens ansvar

Vägledning om producentansvar för returpapper. Nu finns en tidplan för när vi kommer att ha vägledning om de olika delarna i den nya lagstiftningen.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund