Naturvårdsverkets roll och ansvar

Beskrivning av Naturvårdsverkets roll och ansvar när det gäller producentansvar för förpackningar.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund