Kommunens ansvar

Vägledning om kommunens informationsansvar när det gäller förpackningsavfall. Vad som gäller i dag och från 2021.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund