Avfallsinnehavarens ansvar

Information om avfallsinnehavarnas (privatpersoner och verksamheter) ansvar för förpackningar.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund