Insamling från hushåll

Nya mål på avfallsområdet börjar gälla från 2019. Här beskrivs hur insamlingsplatser för förpackningar och returpapper ska vara utformade för att uppfylla kraven för bostadsnära-, kvartersnära samt allmän insamlingsplats.

Vägledning

Definitioner och begrepp

Sidan senast uppdaterad: 10 oktober 2019Sidansvarig: Emma Nord-Norén