Samråda - förpackningar och returpapper

De nya målen som börjar gälla 2019 berör många aktörer. Insamlingssystemen ska samråda med varandra och kommunerna så att målen för bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper kan uppnås.

Vägledning

Definitioner och begrepp

Sidan senast uppdaterad: 10 oktober 2019Sidansvarig: Emma Nord-Norén