Rapportera förpackningar

Naturvårdsverket tar emot och sammanställer uppgifter som producenter rapporterar, eller de uppgifter som materialbolag rapporterar å producenternas vägnar. Naturvårdsverket följer sedan upp statistiken mot de uppsatta målen som finns i svensk och EU-lagstiftning. Rapportering ska ske senast den 31 mars varje år.

Vägledning

Definitioner och begrepp

Sidan senast uppdaterad: 2 mars 2021Sidansvarig: Lars Viklund