Om producentansvaret - förpackningar och returpapper

Från 2019 utökas producenters ansvar för att samla in och ta om hand uttjänta förpackningar och returpapper. Här beskrivs vem som är producent och vad producentansvaret innebär.

Vägledning

Definitioner och begrepp

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2019Sidansvarig: Emma Nord-Norén