Krav på insamlingssystem - förpackningar och returpapper

Från 2025 ska insamling av förpackningar och returpapper ske bostadsnära. För att insamlingssystemet ska få tillstånd finns ett antal förutsättningar som ska vara uppfyllda. Här finns information vad som krävs för insamlingssystem.

Vägledning

Definitioner och begrepp

Sidan senast uppdaterad: 10 oktober 2019Sidansvarig: Emma Nord-Norén