Krav på insamlingssystem - förpackningar

För att insamlingssystemet ska få tillstånd finns ett antal förutsättningar som ska vara uppfyllda. Här finns information om vilka krav som ställs på ett insamlingssystem.

Vägledning

Definitioner och begrepp

Sidan senast uppdaterad: 7 september 2020Sidansvarig: Emma Nord-Norén