Informera - förpackningar och returpapper

De nya målen på avfallsområdet från 2019 berör många aktörer. Kommunerna och de tillståndspliktiga insamlingssystemen ansvarar för att medborgare och verksamheter är informerade om vad som gäller.

Vägledning

Definitioner och begrepp

Sidan senast uppdaterad: 10 oktober 2019Sidansvarig: Emma Nord-Norén