Ansökan förpackningar

Vägledning och mall för ansökan om tillstånd för drift av insamlingssystem enligt förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

Sidan senast uppdaterad: 10 oktober 2019Sidansvarig: Emma Nord-Norén