Vem är producent?

Definition av producent enligt förordning om producentansvar för returpapper.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 26 juni 2019Sidansvarig: Jeanette Lyckman