Att rapportera - Returpapper

Producenter av returpapper ska varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om hur mycket returpapper de tillfört den svenska marknaden, hur stora mängder de samlat in och hur avfallet behandlats. Rapporteringen kan antingen gå via materialbolagen eller direkt till Naturvårdsverket.