Returpapper

Målet med producentansvaret för returpapper är att samla in de tidningar, kataloger, reklam och liknande som används i samhället. Det insamlade returpappret materialåtervinns eller tas omhand på något annat sätt som är bra för miljön.