Producentansvar för returpapper

Nu finns tidplaner för när Naturvårdsverket kommer att ha vägledning om den kommande lagstiftningen.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund