Rapportering av plastbärkassar

Vägledning om rapporteringskrav för plastbärkassar.