Frivillig överenskommelse för kontorspapper

År 1996 träffades en frivillig överenskommelse mellan Naturvårdsverket och berörda aktörer om att samla in kontorspapper. Åtagandet liknar i sin konstruktion producentansvaret för returpapper.