Mål för producentansvar för förpackningar

Med förordningen om producentansvar för förpackningar har Sverige infört EU:s direktiv om förpackningar och förpackningsavfall. Sverige har i förordningen antagit högre återvinningsmål än i direktivet.