Återrapporteringskrav på förpackningar

Producenter av förpackningar ska varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om hur mycket förpackningar de tillfört den svenska marknaden, hur stora mängder de samlat in och hur avfallet behandlats. Rapporteringen kan antingen gå via materialbolagen eller direkt till Naturvårdsverket.