Förpackningar

Minska förpackningsmängderna och öka återvinningen är de övergripande målen för producentansvaret för förpackningar. Producenterna ansvarar för att samla in och återvinna förpackningarna. Från april 2019 krävs tillstånd från Naturvårdsverket för att få driva insamlingssystemen.