Tillsyn över producentansvar för elutrustning

Om Naturvårdsverkets och kommuners roller som tillsynsmyndigheter för producentansvaret samt om gången vid ett föreläggande.

Start

Lagstiftning

Bakgrund