Att samla in i butik – Butiksinsamling - Naturvårdsverket

Att samla in i butik – Butiksinsamling

Vägledning om vad butiker som ska samla in konsumentelavfall bör tänka på samt vägledning till kommunerna som ansvarar för tillsyn av butiksinsamling.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund