Vilka regler gäller?

Producentansvaret för bilar regleras i EG-direktiv 2000/53/EG (även kallat end of life vehicles-direktivet, förkortat ELV-direktivet) och i svensk förordning (2007:185) om producentansvar för bilar. Utöver nämnda EG-direktiv och förordning finns ett flertal andra regelverk som gränsar till producentansvarsreglerna. En uttjänt bil som lämnas till mottagningssystemet, ska tas omhand av en bilskrotare.