Tillsyn

Kommunerna har ansvar för att utöva tillsyn över hur bilproducenterna uppfyller kraven i förordning (2007:185) om producentansvar för bilar och bilskrotningsförordning (2007:186).