Batterier som omfattas

De flesta batterityper omfattas av producentansvaret. Här finns definition av ett batteri.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund