Förbjudet innehåll och att märka batterier

Regler för innehåll i batterier samt om regler för märkning.

Start

Lagstiftning

Bakgrund