Batterier

Batterier kan innehålla ämnen som påverkar vår miljö negativt. Därför är det viktigt att alla batterier samlas in. Det är batteriproducenternas ansvar att se till att alla batterier som säljs samlas in och återvinns.